Türk Medeni Kanunu MADDE 333 – 2. BABALIĞIN TESPİTİNDEN ÖNCE

TMK 333 KANUN MADDESİ


Madde 333- Babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve hâkim, babalık olasılığını
kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir.

TMK 333 KANUN GEREKÇESİ


İsviçre Medenî Kanununun 282 ve 283 üncü maddelerinden
esinlenilerek fakat onlardan farklı bir şekilde kaleme alınan bu maddede, babalık
davası ile birlikte nafaka istenmesi hâlinde alınacak bir geçici önlem
düzenlenmektedir. Buna göre, hâkim babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden
önce çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için uygun bir nafakanın ödenmesine karar
verebilecektir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top