Türk Medeni Kanunu MADDE 335 – I. KOŞULLAR

TMK 335 KANUN MADDESİ


Madde 335- Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep
olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz.
Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın
velâyeti altında kalırlar.

TMK 335 KANUN GEREKÇESİ


Ergin olmayan çocuğun velâyet hakkının ana ve babaya ait
olduğunu, yasal sebep olmadıkça velâyetin ana ve babadan alınamayacağını ve hâkim
vasi atanmasına gerek görmedikçe yani kural olarak kısıtlanan ergin çocukların bile
ana ve babanın velâyeti altında olacağını düzenleyen bu hüküm, yürürlükteki Kanunun
262 nci maddesinden sadeleştirilmek suretiyle alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top