Türk Medeni Kanunu MADDE 337 – III. ANA VE BABA EVLİ DEĞİLSE

TMK 337 KANUN MADDESİ


Madde 337- Ana ve baba evli değilse velâyet anaya aittir.
Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velâyet kendisinden alınmışsa hâkim, çocuğun
menfaatine göre, vasi atar veya velâyeti babaya verir.

TMK 337 KANUN GEREKÇESİ


Madde İsviçre Medeni Kanununun 298 inci maddesinden
alınmıştır. Maddeye göre, ana ve babanın evli olmaması hâlinde velâyet kural olarak
anaya ait olmakla birlikte; eğer ana ölmüşse, küçükse ya da kısıtlanmışsa veya velâyet
anadan alınmışsa, hâkim, çocuğun menfaatine göre, velâyeti ya babaya verir ya da
çocuğa bir vasi atar.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top