Türk Medeni Kanunu MADDE 340 – II. EĞİTİM

TMK 340 KANUN MADDESİ


Madde 340- Ana ve baba, çocuğu olanaklarına göre eğitirler ve onun bedensel, zihinsel,
ruhsal, ahlâkî ve toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar.
Ana ve baba çocuğa, özellikle bedensel ve zihinsel engelli olanlara, yetenek ve eğilimlerine
uygun düşecek ölçüde, genel ve meslekî bir eğitim sağlarlar.22

TMK 340 KANUN GEREKÇESİ


İsviçre Medenî Kanununun 302 nci maddesinin ilk iki fikrasını
örnek alan 1984 tarihli Öntasarının 256 ncı maddesinin birinci fıkradaki bazı ifade ve
terim farklılıkları dışında içerik bakımından aynıdır. Maddede sadece mesleki eğitim
değil, onu da kapsamak üzere, genel olarak eğitim düzenlenmiştir. Madde,
yürürlükteki Kanunun 264 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmünü
karşılamakla birlikte, o hükme göre daha kapsamlı ve açık bir ifadeyle kaleme
Alınmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top