Türk Medeni Kanunu MADDE 343 – V. ÇOCUĞUN FİİL EHLİYETİ

TMK 343 KANUN MADDESİ


Madde 343- Velâyet altındaki çocuğun fiil ehliyeti, vesayet altındaki kişinin ehliyeti
gibidir.
Çocuk, borçlarından ana ve babanın çocuk malları üzerindeki haklarına bakılmaksızın
kendi malvarlığı ile sorumludur

TMK 343 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 269 uncu maddesini kısmen
karşılamaktadır.
Madde, İsviçre Medenî Kanununun 305 inci maddesini örnek alan 1984 tarihli
Öntasarının 260 inci maddesinin aynıdır. Yürürlükteki metne göre hüküm değişikliği
yoktur. Yalnız yürürlükteki metnin birinci fıkrasının ikinci cümlesi Tasarının bir
önceki maddesine alınmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top