Türk Medeni Kanunu MADDE 344 – VI. ÇOCUĞUN AİLEYİ TEMSİL ETMESİ

TMK 344 KANUN MADDESİ


Madde 344- Velâyet altındaki çocuk, ayırt etme gücüne sahip ise ana ve babanın rızasıyla
aile adına hukukî işlemler yapabilir; bu işlemlerden dolayı ana ve baba borç altına girer.

TMK 344 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 270 inci maddesini karşılamaktadır. İsviçre
Medenî Kanununun 306 ncı maddesinin birinci fıkrasını ömek alan 1984 tarihli
Öntasarının 261 inci maddesinden alınmıştır. Yürürlükteki metne göre hüküm
değişikliği yoktur; ancak ana ve babanın borç altına girmesinde mal rejimine atıf
yapılmasına gerek görülmemiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top