Türk Medeni Kanunu MADDE 345 – VII. ÇOCUK İLE ANA VE BABA ARASINDAKİ HUKUKÎ İŞLEMLER

TMK 345 KANUN MADDESİ


Madde 345- Çocuk ile ana veya baba arasında ya da ana ve babanın menfaatine olarak
çocuk ile üçüncü kişi arasında yapılacak bir hukukî işlemle çocuğun borç altına girebilmesi, bir
kayyımın katılmasına ve hâkimin onayına bağlıdır.

TMK 345 KANUN GEREKÇESİ


Madde 1984 tarihli Öntasannın 262 nci maddesinden alınmıştır.
Yürürlükteki metinde yer alan \”hususi vasi\”nin kayyım olduğu açıklığa
kavuşturulmuştur. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top