Türk Medeni Kanunu MADDE 347 – II. ÇOCUKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ

TMK 347 KANUN MADDESİ


Madde 347- Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya çocuk
manen terk edilmiş hâlde kalırsa hâkim, çocuğu ana ve babadan alarak bir aile yanına veya bir
kuruma yerleştirebilir.
Çocuğun aile içinde kalması ailenin huzurunu onlardan katlanmaları beklenemeyecek
derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre başka çare de kalmamışsa, ana ve baba veya
çocuğun istemi üzerine hâkim aynı önlemleri alabilir.
Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu önlemlerin gerektirdiği giderler Devletçe
karşılanır.
Nafakaya ilişkin hükümler saklıdır.

TMK 347 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 273 üncü maddesini karşılayan bu madde,
ifadede bazı değişiklikler yapılmak suretiyle, 1984 tarihli Öntasarının 264 üncü
maddesinden alınmıştır. Yürürlükteki metne göre hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top