Türk Medeni Kanunu MADDE 349 – 2. ANA VEYA BABANIN YENİDEN EVLENMESİ HÂLİNDE

TMK 349 KANUN MADDESİ


Madde 349- Velâyete sahip ana veya babanın yeniden evlenmesi, velâyetin kaldırılmasını
gerektirmez. Ancak, çocuğun menfaati gerektirdiğinde velâyet sahibi değiştirilebileceği gibi,
durum ve koşullara göre velâyet kaldırılarak çocuğa vasi de atanabilir.

TMK 349 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 275 inci maddesini karşılamaktadır. Birinci
cümlede, ana veya babanın yeniden evlenmesinin kural olarak velâyetin kaldırılmasını
gerektirmediği açıkça ifade edilmiş ve böylece bugün uygulamada var olan bazı
duraksamalar giderilmek istenmiştir. İkinci cümle ise, velâyet hakkına sahip ana veya
babanın yeniden evlenmesinin, velâyetin değiştirilmesine veya kaldırılarak çocuğa
vasi atanmasına sebep olabilmesinin koşulunu belirtmektedir ki, o da çocuğun
Menfaatidir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top