Türk Medeni Kanunu MADDE 351 – IV. DURUMUN DEĞİŞMESİ

TMK 351 KANUN MADDESİ


Madde 351- Durumun değişmesi hâlinde, çocuğun korunmasına ilişkin önlemlerin yeni
koşullara uydurulması gerekir.
Velâyetin kaldırılmasını gerektiren sebep ortadan kalkmışsa hâkim, re\’sen ya da ana veya
babanın istemi üzerine velâyeti geri verir.

TMK 351 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 276 ncı maddesinin birinci fıkrasını
karşılamaktadır. Yürürlükteki metinde sadece velâyetin kaldırılması sebebinin ortadan
kalkması hâlinin düzenlenmiş olmasına karşılık, maddede, genel olarak koruma
önlemlerine esas olan durumların değişmesi de göz önünde tutulmuştur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top