Türk Medeni Kanunu MADDE 354 – B. KULLANMA HAKKI

TMK 354 KANUN MADDESİ


Madde 354- Ana ve baba, kusurları sebebiyle velâyetleri kaldırılmadıkça, çocuğun
mallarını kullanabilirler.

TMK 354 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 280 inci maddesini karşılamaktadır ve
1984 tarihli Öntasarının 271 inci maddesinden aynen alınmıştır. Yürürlükteki metinde
kullanılan intifa terimi maddenin asıl amatini tam olarak yansıtmamaktadır. Çünkü
maddede ana ve babanın çocuk malları üzerinde intifa haklanı değil, ana ve babanın
çocuk malları üzerinde kullanma hakkına sahip oldukları ifade edilmek istenmiştir.
Her iki terim birbirinden çok farklı olduğundan maddede \”intifa\” terimi yerine doğru
terim olan \”kullanima hakkı\” ifadesine yer verilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top