Türk Medeni Kanunu MADDE 357 – I. KAZANDIRMALAR

TMK 357 KANUN MADDESİ


Madde 357- Ana ve baba, faiz getiren yatırım veya tasarruf hesabı açılmak üzere ya da
açıkça ana ve babanın kullanmaması koşuluyla çocuğa yapılan kazandırmaların gelirlerini kendi
menfaatlerine sarfedemezler.
Kazandırmada bulunan kişi, kazandırma sırasında açıkça aksini öngörmedikçe, ana ve
baba bunlar üzerinde yönetim hakkına sahiptir.

TMK 357 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 282 nci maddesini karşılamaktadır.
Madde, esas itibarıyla İsviçre Medenî Kanununun 321 inci maddesini izleyen
1984 tarihli Öntasarının 273 üncü maddesinden esinlenilerek kaleme alınmıştır.
Yürürlükteki metinde çocuğun serbest malları belirlenirken, \”intifa hakkı\”nın maddede
sayılan bağışlama konusu mallara şamil olmadığı belirtilmektedir. Maddede ise,
serbest mallar olarak sayılan kazandırma konusu malların gelirlerinin ana ve baba
tarafından kendi menfaatlerine sarfedilemeyeceği belirtilmek suretiyle, hükümde
düzenlenmek istenen olgunun mahiyetine daha uygun bir ifade seçilmiştir. Serbest
malların neleri kapsadığı hususunda hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top