Türk Medeni Kanunu MADDE 360 – I. ÖNLEMLER

TMK 360 KANUN MADDESİ


Madde 360- Ana ve baba, çocuğun mallarını yönetmekte her ne sebeple olursa olsun
yeterince özen göstermezlerse hâkim, malların korunması için uygun önlemleri alır.
Hâkim, özellikle malların yönetimi konusunda talimat verebilir; belirli zamanlarda verilen
bilgi ve hesabı yeterli görmezse, malların tevdi edilmesine veya güvence gösterilmesine karar
Verebilir.

TMK 360 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 285 inci maddesini karşılamaktadır.
Madde, İsviçre Medenî Kanununun 324 üncü maddesini örnek alan 1984 tarihli
Öntasarının 275 inci maddesinden alınmıştır. Maddenin birinci fıkrası, 1984 tarihli
Öntasarının 275 inci maddesinin birinci fıkrasıyla aynıdır; ikinci fıkraya ise İsviçre
Medenî Kanununun 324 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki \”malların tevdi edilmesi”
olanağı da eklenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top