Türk Medeni Kanunu MADDE 361 – II. YÖNETİMİN ANA VE BABADAN ALINMASI

TMK 361 KANUN MADDESİ


Madde 361- Çocuğun mallarının tehlikeye düşmesi başka bir şekilde önlenemiyorsa
hâkim, yönetimin bir kayyıma devredilmesine karar verebilir.
Çocuğun, yönetimi ana ve babaya ait olmayan malları tehlikeye düştüğünde hâkim, aynı
önlemlerin alınmasını kararlaştırabilir.
Çocuk mallarının gelirlerinin veya bu mallardan ayrılmış belirli miktarların kanuna uygun
şekilde sarfedileceğinden kuşku duyulursa hâkim, bunların da yönetimini bir kayyıma bırakabilir.

TMK 361 KANUN GEREKÇESİ


İsviçre Medenî Kanununun 325 inci ve 1984 tarihli Öntasarının
276 ncı maddelerinden alınmıştır. Maddede, çocuğun ekonomik geleceğinin malları
yönünden tehlikeye girmesi hâlinde bu tehlikeyi başka önlemlerle önlemek mümkün
olmadığında, hâkim kararıyla çocuk mallarının yönetiminin bir kayyıma devredilmesi
kabul edilmiştir. Maddenin ikinci fıkrası 1984 tarihli Öntasanda mevcut değildir ve
İsviçre Medenî Kanunundaki metinde yer almaktadır. Buna göre, hâkim, yönetimi ana
ve babaya ait olmayan çocuk mallarının tehlikeye düşmesi hâlinde de aynı önlemin
alınmasına, yani malların yönetiminin bir kayyıma devrine karar verebilecektir.
1984 tarihli Öntasanı metninden alınan üçüncü fıkrada ise, çocuk mallarının
gelirlerinin veya bu mallardan ayrılmış belli miktarların kanuna uygun bir şekilde
sarfedilmesinden kuşku duyulan hâllerde, bunların yönetimini de bir kayyıma bırakma
yetkisi hâkime tanınmaktadır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top