Türk Medeni Kanunu MADDE 363 – II. ANA VE BABANIN SORUMLULUĞU

TMK 363 KANUN MADDESİ


Madde 363- Ana ve baba, çocuk mallarının geri verilmesinde vekil gibi sorumludurlar.
Dürüstlük kuralına uygun olarak başkasına devrettikleri malların yerine sadece aldıkları
karşılığı geri vermekle yükümlüdürler.
Kanuna uygun olarak çocuk veya aile için yaptıkları harcamalardan dolayı tazminatla
yükümlü tutulmazlar

TMK 363 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 288 inci maddesini karşılamaktadır.
Madde, İsviçre Medeni Kanununun 327 nci maddesinden alınmıştır; 1984
tarihli Öntasarının 278 inci maddesi de, anılan kaynak maddeden esinlenmiştir.
Yürürlükteki metnin birinci fıkrasından farklı olarak, ana ve baba çocuk mallarının
geri verilmesinde \”intifa hakkı sahibi gibi\” değil, \”vekil gibi\” sorumludur. İkinci fikra,
esasen, içerik açısından, yürürlükteki metnin birinci fıkrasındaki cümlenin ikinci
bölümünün aynı olmakla birlikte, daha açık bir dille kaleme alınmıştır. Üçüncü fıkrada
ise, ana ve babanın çocuk mallarından yaptıkları ve tazminatla yükümlü
tutulamayacakları harcamaların çerçevesi, yürürlükteki metne nazaran genişletilmiş ve
bu harcamalar içine aile için yapılanlar da eklenmiştir. Yürürlükteki metnin üçüncü
fıkrasının sözü ise, yalnızca çocuk için yapılan harcamaları kapsamaktadır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top