Türk Medeni Kanunu MADDE 364 – A. NAFAKA YÜKÜMLÜLERİ

TMK 364 KANUN MADDESİ


Madde 364- Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve
altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.
Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır.
Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır.

TMK 364 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 315 ve kısmen de 316 ncı maddesini
karşılamaktadır.
Madde, İsviçre Medenî Kanununun 328 inci maddesinden esinlenen 1984 tarihli
Öntasanının 297 nci maddesinden alınmıştır. Ancak birinci fıkrada \”…önemli ölçüde
geçim sıkıntısına\” düşmekten söz eden Öntasanı yerine, kaynaktaki gibi \”…yoksulluğa
düşmek\” deyimi tercih edilmiştir. \”Nafaka\” terimi ise çok yerleşmiş olması itibarıyla
aynen korunmuştur. Maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm, yürürlükteki Kanunun 316
ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer almaktadır. Maddeye eklenen üçüncü fikra ile
eşlerin birbirine, ana ve babanın ergin olmayan çocuklarına karşı bakım borçlarına
ilişkin özel hükümlerin saklı olduğu vurgulanmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top