Türk Medeni Kanunu MADDE 366 – C. KORUNMAYA MUHTAÇ KİŞİLER

TMK 366 KANUN MADDESİ


Madde 366- Korunmaya muhtaç kişilerin bakımı, bununla yükümlü kurumlar tarafından
sağlanır. Bu kurumlar, yaptıkları masrafları nafaka yükümlüsü hısımlardan isteyebilirler.

TMK 366 KANUN GEREKÇESİ


İsviçre Medeni Kanununun 330 uncu maddesinden esinlenilerek
kaleme alınan bu madde, korunmaya muhtaç kişilerin bakımının, bununla yükümlü
kurumlar tarafından sağlanacağını öngörmektedir. Bu hükümle, esasen, korunmaya
muhtaç kişilere ilişkin özel yasalara yollama yapılmaktadır. Maddede özellikle
\”korunmaya muhtaç çocuklar\”dan değil, \”korunmaya muhtaç kişiler\”den söz
edilmiştir. Maddeye göre, bu kişilerin bakımını sağlayan kurumlar, bu nedenle
yaptıkları masrafları, nafaka ile yükümlü kişilerden isteyebileceklerdir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top