Türk Medeni Kanunu MADDE 367 – A. KOŞULLARI

TMK 367 KANUN MADDESİ


Madde 367- Aile hâlinde yaşayan birden çok kimsenin oluşturduğu topluluğun kanuna,
sözleşmeye veya örfe göre belirlenen bir ev başkanı varsa, evi yönetme yetkisi ona ait olur.
Evi yönetme yetkisi, kan veya kayın hısımlığı, işçilik, çıraklık veya benzeri sebeplerle ya
da koruma ve gözetme ilişkisi içinde ev halkı olarak bir arada yaşayanların hepsini kapsar

TMK 367 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 318 inci maddesini karşılamaktadır.
Madde, 1984 tarihli Öntasarının 299 uncu maddesinden sadece \”Aynı çatı
altında…\” sözcükleri çıkarılmak suretiyle aynen alınmıştır. Yürürlükteki metne göre
hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top