Türk Medeni Kanunu MADDE 369 – II. SORUMLULUK

TMK 369 KANUN MADDESİ


Madde 369- Ev başkanı, ev halkından olan küçüğün, kısıtlının, akıl hastalığı veya akıl
zayıflığı bulunan kişinin verdiği zarardan, alışılmış şekilde durum ve koşulların gerektirdiği
dikkatle onu gözetim altında bulundurduğunu veya bu dikkat ve özeni gösterseydi dahi zararın
meydana gelmesini engelleyemeyeceğini ispat etmedikçe sorumludur.
Ev başkanı, ev halkından akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunanların kendilerini ya da
başkalarını tehlikeye veya zarara düşürmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Zorunluluk hâlinde gerekli önlemlerin alınmasını yetkili makamdan ister.

TMK 369 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 320 nci maddesini karşılayan ve İsviçre
Medenî Kanununun 333 üncü maddesiyle onu ömek alan 1984 tarihli Öntasarının 301
inci maddesinden kısmen değiştirilmek suretiyle alınan bu maddede, ev başkanın ev
halkından olan küçük, kısıtlı, akıl hastası ya da akıl zayıfı olan kişilerin başkalarına
verdikleri zararlardan dolayı sorumluluğu düzenlenmektedir. Madde, ev başkanın
sorumluluktan kurtulması için ona \”durum ve koşulların gerektirdiği dikkatle gözetim
altına bulundurduğunu veya bu dikkat ve özeni gösterseydi dahi zaranın meydana
gelmesini engelleyemeyeceğini\” kanıtlama olanağını da tanımaktadır. Böylece, ev
başkanın sorumluluğu ile Borçlar Kanunu 55 ve 56 ncı maddelerinde düzenlenen
sorumluluklar arasında da bir uyum sağlanmış olmaktadır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top