Türk Medeni Kanunu MADDE 372 – A. AİLE VAKFI

TMK 372 KANUN MADDESİ


Madde 372- Aile bireylerinin eğitim ve öğrenimleri, donanım ve desteklenmeleri ve
bunlara benzer amaçların gerektirdiği harcamaların yapılması için kişiler hukuku ve miras
hukuku hükümleri uyarınca aile vakfı kurulabilir.
Bir malın veya hakkın başkalarına geçmemek üzere aynı soydan gelenlere kuşaktan kuşağa
kalacak şekilde özgülenmesi yasaktır. Böyle bir özgülenme, vakıf kurma yoluyla da yapılamaz.

TMK 372 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 322 nci maddesini karşılamaktadır.
Madde, 1984 tarihli Öntasarının 303 üncü maddesinden sadece \”tahsis\” sözcüğü
\”özgüleme” sözcüğüyle değiştirilmek suretiyle aynen alınmıştır. Ancak yürürlükteki
metinde son fikra olarak yer alan \”Bu tarzda tasarruf, tesisat ihdass fikriyle dahi
meczolunamaz\” ibaresi anlamsız bulunduğu için maddeden çıkarılmış ve önceki fikra hükmünü tamamlayıcı nitelikte olmak üzere, böyle bir özgülemenin vakıf yoluyla da
yapılamayacağı, ikinci fikranın son cümlesinde belirtilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top