Türk Medeni Kanunu MADDE 373 – 1. KOŞULLARI

TMK 373 KANUN MADDESİ


Madde 373- Hısımlar, kendilerine geçen mirasın tamamı veya bir bölümüyle ya da ortaya
başka mallar koymak suretiyle aralarında bir aile malları ortaklığı kurabilirler

TMK 373 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 323 üncü maddesini karşılamaktadır
Madde, 1984 tarihli Öntasarının 304 üncü maddesinden alınmıştır. Yürürlükteki
metne göre hüküm değişikliği yoktur.
Yürürlükteki Kanunun 323 ilâ 325 inci maddelerinin konusu \”aile şirketi
emvali\” adındaki mal topluluğudur. Bu hükümlerle düzenlenmek istenen kunim, bir
kısım malların bir tüzel kişilik oluşturulmaksızın ailenin ihtiyaçlarına özgülenmesidir.
Kaynak İsviçre Medenî Kanununun 336 ilâ 348 inci maddelerinde düzenlenen bu
kurumun Almanca adı \”Gemeiderschaft\” ve Fransızca adı \”Indivision\” terimine
karşılık olmak üzere yürürlükteki metinde kullanılan \”aile şirketi emvali\” ifadesi,
kurumun niteliğine uygun düşmemektedir. Bu nedenle, yeni düzenlemede \”aile malları
ortaklığı\” ifadesi tercih edilmiştir.
Hısımların kendilerine geçen mirasın tümü veya bir bölümüyle ya da ortaya
başka mallar koymak suretiyle oluşturabilecekleri bu maddede öngörülen ortaklıkta bir
elbirliği mülkiyeti söz konusudur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top