Türk Medeni Kanunu MADDE 376 – 1. ELBİRLİĞİ İLE İŞLETME

TMK 376 KANUN MADDESİ


Madde 376- Aile malları ortaklığı, ortakları elbirliği ile iktisadî faaliyette bulunmak üzere
birleştirir.
Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklardan her biri eşit hakka sahiptir.
Ortaklar, ortaklık devam ettiği sürece paylarını isteyemeyecekleri gibi, bu payları üzerinde
tasarruf işlemleri de yapamazlar.

TMK 376 KANUN GEREKÇESİ


1984 tarihli Öntasarının 307 nci maddesini ömek alan bu madde,
yürürlükteki Kanunun 326 ncı maddesini karşılamaktadır. Maddede, yürürlükteki
metinden farklı olarak, aile mal ortaklığının ortakları elbirliği ile iktisadi faaliyette
bulunmak üzere birleştirdiği öngörülmüştür. Nitekim İsviçre Medenî Kanununun 339
uncu maddesinin birinci fıkrasında da bu husus vurgulanmaktadır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top