Türk Medeni Kanunu MADDE 377 – A. GENEL OLARAK

TMK 377 KANUN MADDESİ


Madde 377- Aile malları ortaklığı, tüm ortakların elbirliği ile yönetilir.
Ortaklardan her biri, olağan yönetim işlerini diğer ortakların katılmasına gerek olmaksızın
Yapabilir.

TMK 377 KANUN GEREKÇESİ


1984 tarihli Öntasarının 307 nci maddesini ömek alan bu madde,
yürürlükteki Kanunun 326 ncı maddesini karşılamaktadır. Maddede, yürürlükteki
metinden farklı olarak, aile mal ortaklığının ortakları elbirliği ile iktisadi faaliyette
bulunmak üzere birleştirdiği öngörülmüştür. Nitekim İsviçre Medenî Kanununun 339
uncu maddesinin birinci fıkrasında da bu husus vurgulanmaktadır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top