Türk Medeni Kanunu MADDE 378 – B. YÖNETİCİNİN YETKİSİ

TMK 378 KANUN MADDESİ


Madde 378- Ortaklar, içlerinden birini ortaklığa yönetici olarak atayabilirler.
Yönetici, ortaklığı yönetir ve ortaklıkla ilgili işlemlerde onu temsil eder.
Ortaklığı kimin temsil edeceği ticaret siciline kaydedilmiş olmadıkça diğer ortakların
temsil yetkisi bulunmadığı iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

TMK 378 KANUN GEREKÇESİ


1984 tarihli Öntasarının 309 uncu maddesinden alınan bu madde,
yürürlükteki Kanunun 328 inci maddesini karşılamaktadır. Madde İsviçre Medenî
Kanununun 341 inci maddesinde olduğu gibi üç fikra hâlinde düzenlenmiştir.
Maddede belirtilen \”ticaret siciline kayıt\” keyfiyetinin temsilcinin tacir sıfatı
kazanmasına neden olmayacağı açıktır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top