Türk Medeni Kanunu MADDE 381 – 2. FESİH BİLDİRİMİ, ÖDEMEDEN ACİZ, EVLENME

TMK 381 KANUN MADDESİ


Madde 381- Ortaklardan biri feshi bildirir veya iflâs ederse ya da bir ortağın haczedilmiş
payının satışı istenirse, öteki ortaklar, ayrılan ortağın veya alacaklılarının haklarını ödeyerek
ortaklığı kendi aralarında sürdürebilirler.
Evlenen ortak, fesih bildirimine gerek olmaksızın ortaklıktaki hakkının kendisine ödenmesini
Isteyebilir

TMK 381 KANUN GEREKÇESİ


1984 tarihli Öntasarının 312 nci maddesinden alınan bu madde,
yürürlükteki Kanunum 331 inci maddesini karşılamaktadır. Daha sade ve anlaşılır bir
dille kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top