Türk Medeni Kanunu MADDE 382 – 3. ÖLÜM

TMK 382 KANUN MADDESİ


Madde 382- Ortaklardan birinin ölümü hâlinde onun ortaklığa dahil olmayan mirasçıları,
ancak ölen ortağa düşen payın karşılığının kendilerine ödenmesini isteyebilirler.
Ölen ortak mirasçı olarak altsoyunu bırakmışsa, bunlar öbür ortakların rızası ile onun
yerine ortaklığa girebilirler

TMK 382 KANUN GEREKÇESİ


1984 tarihli Öntasarının 313 tinci maddesinden alınan bu hüküm,
yürürlükteki Kanunun 332 nci maddesini karşılamaktadır. Daha sade ve anlaşılır bir
dille kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top