Türk Medeni Kanunu MADDE 384 – 1. KONUSU

TMK 384 KANUN MADDESİ


Madde 384- Ortaklar, aralarında yapacakları sözleşmeyle, yıllık kazançtan kendilerine belli
bir pay verilmesi kaydıyla ortaklığın temsilini ve ortaklığın mallarının işletilmesini içlerinden birine
bırakabilirler.
Bu pay, anlaşmayla belirlenmemişse, ortaklık mallarının uygun derecede uzun bir
dönemdeki kazancın ortalama miktarı ile işleten ortağın çalışması ve yaptığı harcama göz önünde
tutularak adil bir biçimde belirlenir.

TMK 384 KANUN GEREKÇESİ


1984 tarihli Öntasarının 315 inci maddesini örnek alan bu madde,
yürürlükteki Kanunun 334 üncü maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur;
ancak madde daha sade ve açık bir dille kaleme alınmıştır. Ayrıca maddenin konu
başlığı da \”Hissei temettü şartiyle şirket\” yerine \”Kazanç paylı aile mal ortaklığı\”
şeklinde değiştirilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top