Türk Medeni Kanunu MADDE 386 – I. GENEL OLARAK

TMK 386 KANUN MADDESİ


Madde 386- Konutlar, tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazlar, eklentileriyle birlikte
aile yurdu hâline getirilebilir.

TMK 386 KANUN GEREKÇESİ


1984 tarihli Öntasarının 317 inci maddesinden alınan bu bir
cümlelik hüküm, yürürlükteki Kanunun 336 ncı maddesini karşılamaktadır. \”Aile
yurdu\” kurumu ülkemizde şimdiye kadar uygulama alanı bulmamış olmakla birlikte,
bu kurumun aynen korunması uygun görülmüştür. Madde aile yurdunun kurulmasına
imkân veren bir ana hüküm niteliğindedir. Yapılan değişiklik, sadece, yürürlükteki
Kanunun 337 nci maddesinin ilk fıkrasının buraya alınması ve hangi malların aile
yurdu hâline getirilebileceğinin bu maddede belirtilmesinden ibarettir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top