Türk Medeni Kanunu MADDE 387 – 1. KOŞULLARI

TMK 387 KANUN MADDESİ


Madde 387- Aile yurdu hâline getirilecek taşınmazların büyüklüğü, üzerindeki rehin
haklarına ve malikin diğer mallarına bakılmaksızın, bir ailenin normal geçimine ve barınmasına
yetecek ölçüden fazla olamaz.
Mahkemece haklı sebeplere dayanılarak geçici bir istisna kabul edilmiş olmadıkça
malikin, taşınmazı veya üzerindeki tesisi kendisinin işletmesi ya da konutta oturması zorunludur.

TMK 387 KANUN GEREKÇESİ


1984 tarihli Öntásarının 318 inci maddesinden alınan bu hüküm,
yürürlükteki Kanunun 337 nci maddesini kısmen karşılamaktadır. Yürürlükteki
maddenin ilk fikrası, bir önceki maddeye alınmış; ikinci fıkradaki \”aynî haklar
deyimi yerine İsviçre Medenî Kanununun 350 nci maddesindeki gibi \”rehin hakkı\”
deyimi kullanılmıştır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top