Türk Medeni Kanunu MADDE 390 – C. TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH VERİLMESİ

TMK 390 KANUN MADDESİ


Madde 390- Bir taşınmazın aile yurdu hâline getirilmesi, ancak izne ilişkin mahkeme
kararının o taşınmazın tapu kütüğüne şerh verilmesiyle mümkün olur; bu husus mahkemece ilân
Edilir.

TMK 390 KANUN GEREKÇESİ


1984 tarihli Öntasarının 321 inci maddesinden aynen alınan bu
hüküm, yürürlükteki Kanunun 340 inci maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği
olmamakla birlikte, yürürlükteki metinde yer alan \”Sicile Kayıt\” kenar başlığı ile
metin içindeki \”… tapu siciline kayıt …\” ifadeleri yerine \”tapu kütüğüne şerh
verilmesi\” ifadesi kullanılmıştır; çünkü burada söz konusu olan bir tasarruf hakkı
sınırlamasının sicile yazılmasıdır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top