Türk Medeni Kanunu MADDE 391 – 1. TASARRUF HAKKININ SINIRLANMASI

TMK 391 KANUN MADDESİ


Madde 391- Aile yurdu hâline getirilen taşınmazlar devrolunamaz, rehnedilemez ve
kiraya verilemez.
Aile yurdu ve eklentileri hakkında, mahkeme eliyle yönetim hâli saklı kalmak kaydıyla,
cebrî icra yoluna başvurulamaz.

TMK 391 KANUN GEREKÇESİ


1984 tarihli Öntasarının 322 nci maddesini örnek alan bu madde,
yürürlükteki Kanunun 341 inci maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top