Türk Medeni Kanunu MADDE 393 – 3. MALİKİN ÖDEMEDE ACZE DÜŞMESİ

TMK 393 KANUN MADDESİ


Madde 393- Malik borçlarını ödemede acze düşerse, aile yurdunu yönetmek üzere
mahkemece bir yönetici atanır.
Yönetici, yurdu amacına ve alacaklıların menfaatlerine uygun biçimde yönetir.
Alacaklılar, haklarını aciz belgelerindeki tarih ve iflâstaki sıraya göre alırlar.

TMK 393 KANUN GEREKÇESİ


1984 tarihli Öntasarının 324 üncü maddesinden alman bu hüküm,
yürürlükteki Kanunun 343 üncü maddesini karşılamaktadır. Üç fikra hâlinde
düzenlenmiştir. Yürürlükteki metinden esaslı bir içerik farkı yoktur: Ancak maddenin
ilk fikrasında, mahkeme kararı için alacaklıların başvuruda bulunması gerektiğinin
belirtilmesine, yürürlükteki metnin aksine, gerek görülmemiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top