Türk Medeni Kanunu MADDE 394 – 1. MALİKİN ÖLÜMÜ HÂLİNDE

TMK 394 KANUN MADDESİ


Madde 394- Malikin ölümünden sonra aile yurdunun devam edebilmesi, taşınmazın
mirasçılara yurt olarak geçmesine ilişkin bir ölüme bağlı tasarrufun yapılmış olmasına bağlıdır.
Böyle bir tasarruf yoksa, malik ölünce tapu kütüğündeki yurda ilişkin şerh silinir.

TMK 394 KANUN GEREKÇESİ


1984 tarihli Öntasarının 325 inci maddesinden alınan bu hüküm,
yürürlükteki Kanunun 344 üncü maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top