Türk Medeni Kanunu MADDE 395 – 2. MALİKİN SAĞLIĞINDA

TMK 395 KANUN MADDESİ


Madde 395- Malik sağlığında yurda son verebilir.
Bunun için malik, tapu kütüğündeki kaydı sildirmek üzere bir dilekçeyle mahkemeye
başvurur; bu istem mahkemece ilân olunur.
İlân tarihinden başlayarak iki ay içinde bir itiraz yapılmaz veya yapılan itirazın haksızlığı
anlaşılırsa, mahkeme kütükteki kaydın silinmesine izin verir

TMK 395 KANUN GEREKÇESİ


1984 tarihli Öntasarının 345 inci maddesinden alınan bu hüküm,
yürürlükteki Kanunun 345 inci maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki metinden
farklı olarak üç fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Hüküm değişikliği yoktur

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top