Türk Medeni Kanunu MADDE 4 – III. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ

TMK 4 KANUN MADDESİ


Madde 4 – Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri
göz önünde tutmayı emrettiği konularda hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.

TMK 4 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 4 üncü maddesini karşılamaktadır.
Maddenin kenar başlığı 1984 tarihli Öntasarıdan alınmış, maddede yer alan
\”hak ve nisfetle hükmeder.\” deyimi yerine, \”hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.\”
deyimi kullanılmıştır. Gerçekten maddede yer alan sadece \”hak ve nisfetle hükmeder\”
ifadesi hâkimin önüne gelen olayda, hukuku bir tarafa bırakıp sadece hakkaniyeti
gözetecekmiş gibi bir kanı uyandırmaktadır. Oysa hâkim, takdir yetkisini kullanırken
önce hukuka, daha sonra hakkaniyete göre karar vermek zorundadır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top