Türk Medeni Kanunu MADDE 400 – 3. AİLE MECLİSİ

TMK 400 KANUN MADDESİ


Madde 400- Aile meclisi, vesayet altındaki kişinin vasi olmaya ehil, denetim makamınca
dört yıl için atanacak en az üç hısımından oluşur.
Vesayet altına alınanın eşi de aile meclisine üye olabilir

TMK 400 KANUN GEREKÇESİ


Madde yürürlükteki 350 nci madde arılaştırmak suretiyle yeniden
kaleme alınmıştır. Maddede yürürlükteki metinden farklı olarak asliye mahkemesi
yerine denetim makamı denilmiştir..
Maddenin ikinci fıkrasında yürürlükteki metinden farklı olarak uygulamada
tereddütleri gidermek amacıyla \”Karı ve koca, aile meclisine aza olabilir.\” hükmü
yerine \”Vesayet altına alınanın eşi de aile meclisine üye olabilir.\” hükmü konulmuştur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top