Türk Medeni Kanunu MADDE 401 – 4. GÜVENCE

TMK 401 KANUN MADDESİ


Madde 401- Aile meclisi üyeleri, görevlerini gereği gibi yerine getireceklerine dair
güvence vermek zorundadırlar.
Güvence sağlanmadan özel vesayet kurulamaz.

TMK 401 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 351 inci maddesini karşılamaktadır.
Başlıkta ve metinde, yürürlükteki Kanundan farklı olarak, \”maddi teminat\” yerine
sadece \”güvence\” terimi kullanılmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top