Türk Medeni Kanunu MADDE 402 – 5. SONA ERMESİ

TMK 402 KANUN MADDESİ


Madde 402- Aile meclisi görevini yapmadığı veya vesayet altındaki kişinin menfaati
gerektirdiği takdirde, denetim makamı her zaman aile meclisini değiştirebileceği gibi özel
vesayeti de sona erdirebilir.

TMK 402 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 352 nci, İsviçre Medenî Kanununun 365
inci maddelerini karşılamaktadır. Maddede aile meclisinin görevini yapmaması veya
vesayet altındaki kişinin yararlarının gerektirmesi hâlinde, denetim makamının her
zaman için, aile meclisini değiştirme ya da özel vesayete son verme yetkisi
Öngörülmüştür.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top