Türk Medeni Kanunu MADDE 403 – C. VASİ VE KAYYIM

TMK 403 KANUN MADDESİ


Madde 403- Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili
bütün menfaatlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.
Kayyım, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır.
Bu Kanunun vasi hakkındaki hükümleri, aksi belirtilmiş olmadıkça kayyım hakkında da
Uygulanır.

TMK 403 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 353 üncü maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki Kanunda mevcut \”küçüğün ve mahcurun şahsına takayyüt ve mallarını
idare ve medeni tasarruflarda onu temsil\” şeklindeki ifade, maddede \”küçüğün veya
kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukukî
işlemlerde onu temsil\” şekline dönüştürülmüş ve böylece vasinin yetkisi, Yargıtay
içtihatlarına uygun olarak genişletilmiş, vasiye vesayet altındaki kişinin kişilik
haklarına ilişkin davaları açma yetkisi de tanınmıştır. Başka hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top