Türk Medeni Kanunu MADDE 404 – A. KÜÇÜKLÜK

TMK 404 KANUN MADDESİ


Madde 404- Velâyet altında bulunmayan her küçük vesayet altına alınır.
Görevlerini yaparlarken vesayeti gerektiren böyle bir hâlin varlığını öğrenen nüfus
memurları, idarî makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına
bildirmek zorundadırlar.

TMK 404 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 354 üncü maddesini karşılamaktadır.
Madde iki fıkraya ayrılmıştır. Birinci fıkrada velâyet altında bulunmayan her
küçüğün vesayet altına alınmasının zorunlu olduğu hükmüne yer verilmiştir. İkinci
fıkrada bildirimle yükümlü resmi görevliler arasına noterlerde eklenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top