Türk Medeni Kanunu MADDE 405 – I. AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAYIFLIĞI

TMK 405 KANUN MADDESİ


Madde 405- Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve
bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin
kısıtlanır.
Görevlerini yaparlarken vesayet altına alınmayı gerekli kılan bir durumun varlığını
öğrenen idarî makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına
bildirmek zorundadırlar.

TMK 405 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 355 inci maddesini karşılamaktadır.
Maddede kısıtlama sebebi olarak akıl hastalığı ile akıl zayıflığı hâlini
düzenlenmektedir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle bir kişinin kısıtlanması
için, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı yüzünden işlerini göremez olması veya
korunması ya da bakımı için sürekli yardıma muhtaç bulunması veyahut bu yüzden
başkalarının güvenliği için bir tehlikenin mevcut olması gerektiği açıklığa
kavuşturulmuştur. Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top