Türk Medeni Kanunu MADDE 406 – II. SAVURGANLIK, ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI, KÖTÜ YAŞAMA TARZI, KÖTÜ YÖNETİM

TMK 406 KANUN MADDESİ


Madde 406- Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı
veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa
düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da
başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır

TMK 406 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 356 ncı maddesini karşılamaktadır.
Madde savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama
tarzı veya malvarlığını kötü yönetme sebebiyle ergin bir kişinin kısıtlanması için bu
kişinin bu yüzden kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açması veya bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olması ya da
başkasının güvenliğini tehdit etmesi gerektiği açıklığa kavuşturulacak şekilde
düzenlenmiştir. Bir hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top