Türk Medeni Kanunu MADDE 408 – IV. İSTEK ÜZERİNE

TMK 408 KANUN MADDESİ


Madde 408- Yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini
gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir.

TMK 408 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 358 inci maddesini karşılamaktadır.
Ancak yeni düzenlemede isteğe dayanan kısıtlılık hâline yeni sebepler
eklenmiştir. Yaşlılık, sakatlık ve tecrübesizlik sebeplerine ilâve olarak ağır hastalık
sebebi de eklenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top