Türk Medeni Kanunu MADDE 409 – I. İLGİLİNİN DİNLENİLMESİ VE BİLİRKİŞİ RAPORU

TMK 409 KANUN MADDESİ


Madde 409- Bir kimse dinlenilmeden savurganlığı, alkol veya uyuşturucu Madde
bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimi veya isteği sebebiyle kısıtlanamaz.
Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak resmî sağlık kurulu raporu
üzerine karar verilir. (Ek cümle:6/12/2019-7196/52 md.) Bu raporun tanzimi için gerektiğinde
436 ncı madde hükümleri uygulanır. Hâkim, karar vermeden önce, kurul raporunu göz önünde
tutarak kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebilir.

TMK 409 KANUN GEREKÇESİ


Madde yürürlükteki 359 uncu maddeden kısmen değiştirilerek ve
anılaştırılarak alınmıştır. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü
yaşam tarzı, kötü yönetim ve isteğe bağlı kısıtlama hâllerinde kişinin dinlenmesi
zorunluluğu öngörülmüştür.
Maddenin ikinci fıkrasında akıl hastalığı ve akıl zayıflığı sebepleriyle
kısıtlamanın ancak resmî sağlık kurulu raporu ile mümkün olduğu kabul edilmektedir.
Bu fikraya eklenen yeni bir hükümle, hâkimin kurul raporuna rağmen, bu rapor göz
önünde tutularak kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebilmesi öngörülmüştür. Bu hüküm
sayesinde, uygulamada zaman zaman yakınmalara neden olan, kötüniyetli olarak,
aslında akıl hastası ya da akıl zayıfı olmadığı hâlde kişilerin gıyaplarında mahkeme
kararlarıyla kısıtlanmalarının önüne geçilmek istenmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top