Türk Medeni Kanunu MADDE 410 – II. İLÂN

TMK 410 KANUN MADDESİ


Madde 410- Kısıtlama kararı, kesinleşince hemen kısıtlının yerleşim yeri ile nüfusa
kayıtlı olduğu yerde ilân olunur.
Kısıtlama, iyiniyetli üçüncü kişileri ilândan önce etkilemez.
Ayırt etme gücüne sahip olmamanın sonuçlarına ilişkin hükümler saklıdır

TMK 410 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 360 inci maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki hükümden farklı olarak maddede ilânın yerleşim yerinden başka,
kısıtlının doğduğu yerde değil \”nüfusa kayıtlı bulunduğu yerde yapılması uygun
görülmüştür.
İlanın geciktirilmesi sakıncalı görüldüğünden yürürlükteki maddenin ikinci
fıkrasındaki bu hususa ilişkin hükme maddede verilmemiştir.
İyiniyetli üçüncü kişiler hakkında kısıtlamanın ilânından itibaren hüküm ifade
edeceği esası korunmakla beraber, ayırt etme gücüne sahip olmayanlar tarafından
yapılan hukukî fiillerin sonuç doğurmadığı hususundaki hükümlerin saklı bulunduğu
son fıkrada vurgulanmıştır. Böylelikle madde üç fikra haline getirilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top