Türk Medeni Kanunu MADDE 411 – A. VESAYET İŞLERİNDE YETKİ

TMK 411 KANUN MADDESİ


Madde 411- Vesayet işlerinde yetki küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet
dairelerine aittir.

TMK 411 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 361 inci maddesini karşılamaktadır.
Yürürlükteki maddenin kenar başlığı, metne tam olarak uymadığı için
\”Salahiyettar makam\” deyimi yerine maddede \”Vesayet işlerinde yetki\” deyimine yer
verilmiştir. Vesayet işlerinde yetkili mahkemeler şimdiye kadar olduğu gibi vesayet altına alınan kişinin yerleşim yerindeki sulh ve asliye mahkemeleridir. Bir hüküm
değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top