Türk Medeni Kanunu MADDE 412 – B. YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞMESİ

TMK 412 KANUN MADDESİ


Madde 412- Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini
değiştiremez.
Yerleşim yerinin değişmesi hâlinde yetki, yeni vesayet dairelerine geçer. Bu takdirde
kısıtlama yeni yerleşim yerinde ilân olunur.

TMK 412 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 362 inci maddesini karşılamaktadır.
\”Sulh mahkemesi\” deyimi \”vesayet makamı\” olarak değiştirilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top