Türk Medeni Kanunu MADDE 413 – I. GENEL OLARAK

TMK 413 KANUN MADDESİ


Madde 413- Vesayet makamı, bu görevi yapabilecek yetenekte olan bir ergini vasi olarak atar.
Gereken durumlarda, bu görevi birlikte veya vesayet makamı tarafından belirlenen
yetkileri uyarınca ayrı ayrı yerine getirmek üzere birden çok vasi atanabilir.
Rızaları bulunmadıkça birden çok kimse vesayeti birlikte yürütmekle görevlendirilemez.

TMK 413 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 363 üncü maddesi, \”sulh mahkemesi\”
yerine \”vesayet makami\” deyimi kullanılmak suretiyle üç fikra hâline getirilmiştir.
Hüküm değişikliği yoktur.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top