Türk Medeni Kanunu MADDE 417 – V. VASİLİKTEN KAÇINMA SEBEPLERİ

TMK 417 KANUN MADDESİ


Madde 417- Aşağıdaki kişiler vasiliği kabul etmeyebilirler:
l. Altmış yaşını doldurmuş olanlar,
2. Bedensel engelleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle bu görevi güçlükle yapabilecek
olanlar,24
3. Dörtten çok çocuğun velisi olanlar,
4. Üzerinde vasilik görevi olanlar,
5. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları,
bakanlar, hâkimlik ve savcılık mesleği mensupları.25

TMK 417 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 367 nci maddesini karşılamaktadır.
Kenar başlık \”Mazeretler\” yerine \”Vasilikten kaçınma sebepleri\” şeklinde
değiştirilmiştir. Maddenin (4) numaralı bendinde yürürlükteki hükümden farklı olarak
hâlen bir vesayet görevini üstlenmiş olan kişilerin de bu görevden kaçınabilecekleri
belirtilmiştir. Bu değişiklik vesayet görevinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi
amacıyla yapılmıştır.
Yürürlükteki maddenin (5) numaralı bendinde vasilikten kaçınabilecekler
arasında Cumhurbaşkanı sayılmamış iken, maddeye Cumhurbaşkanı da eklenmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için tanınmış olan kaçınma
sebebinin onlardan daha önemli bir makamda bulunan Cumhurbaşkanı için
tanınmamış olması bir çelişki kabul edilmiştir.
Yürürlükteki maddenin (5) numaralı bendinde sadece \”Temyiz mahkemesi reis
ve azalanı\” için tanınmış olan kaçınma hakkı, yeni düzenlemede bütün “hâkim ve
savcıları\” içerecek şekilde genişletilmiştir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top