Türk Medeni Kanunu MADDE 418 – VI. VASİLİĞE ENGEL OLAN SEBEPLER

TMK 418 KANUN MADDESİ


Madde 418- Aşağıdaki kişiler vasi olamazlar:
1. Kısıtlılar,
2. Kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler,
3. Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya
onunla aralarında düşmanlık bulunanlar,
4. İlgili vesayet daireleri hâkimleri.

TMK 418 KANUN GEREKÇESİ


Yürürlükteki Kanunun 368 inci maddesi anılaştırılmak ve kısmen
değiştirilmek suretiyle alınmıştır.
Maddenin (1) numaralı bendinde İsviçre Medeni Kanununun 368 inci
maddesinin (1) numaralı bendi ve bunu tekrarlayan yürürlükteki 368 inci maddenin (1)
numaralı bendinden farklı olarak \”vesayet altında bulunanlar\” yerine \”kısıtlılar\”
sözcüğü kullanılmıştır. Zira vesayet altında bulunanlar küçükler ve kısıtlılardır.
Küçükler vasi olamayacağına göre (1) numaralı benddeki yasak sadece kısıtlılar
içindir.
Maddenin (4) numaralı bendinde \”İlgili vesayet daireleri hâkimliği\” vesayete
engel sebep sayılmaktadır. Bu bendin İsviçre Medenî Kanununun 384 fincü
maddesinin (4) numaralı bendindeki karşılığı bu yasağı vasilik için \”buna elverişli
başka bir kişinin bulunması” koşuluyla öngörmüştür. Madde İsviçre\’den farklı olarak
böyle bir koşul aramaksızın, vasilik için elverişli bir kişi bulunsa da bulunmasa da
vesayet makamı ya da denetim makamı hâkimleri için vasi olmayı yasaklamaktadır.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top